Termin składania podań do 30 września 2024 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia: EKONOMIA
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
 4. dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 5. fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem + fotografia nagrana na płycie CD
 6. dowód osobisty (do wglądu)

Wpisowe na wszystkie kierunki: 200zł

Wpisowe można wpłacić przelewem na konto uczelni (z dopiskiem wpisowe + Imię i Nazwisko).

Nr Konta: 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

tel. 15 844 54 88 (w godz. 10:00-16:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Studia I stopnia (niestacjonarne)

Profil praktyczny:
* EKONOMIA


Studia podyplomowe

 • formularz zgłoszeniowy
 • Dowód osobisty do wglądu;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;

Zobacz kierunki studiów.


STUDIA W 1,5 ROKU

STUDIUJ 1,5 ROKU I ZDOBĄDŹ TYTUŁ LICENCJATA

Ekonomia (I stopnia)

Specjalności:

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
 • GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZASADY REKRUTACJI

Student będzie mógł uzyskać dyplom licencjata nawet po trzech semestrach studiów. wystarczy posiadać świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ma możliwość potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwiamy osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostęp do studiów wyższych. Student będzie mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Uczelnia stwarza możliwość skrócenia czasu odbywania studiów lub zmniejszenia ich intensywności.

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja trwa do 30 września 2024 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc).

Wymagane dokumenty

 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
 • aktualna fotografia kandydata + zdjęcie nagrane na płycie CD
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • wypełniona ankieta osobowa
 • dowód wpłaty wpisowego
 • świadectwa pracy, wykazy obowiązków, dokumenty poświadczające ukończone kursy, szkolenia.

Wymagane dokumenty

Studia licencjackie:
 • formularz zgłoszeniowy
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • dowód osobisty do wglądu
 • fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem + zdjęcie nagrane na płycie CD
Studia podyplomowe:
 • formularz zgłoszeniowy
 • Dowód osobisty do wglądu;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

tel. 15 844 54 88 (w godz. 10:00-16:00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przeniesienie z innej uczelni

Studenci z innych szkół wyższych mogą być przyjęci do Wyższej Szkoły Ekonomicznej po spełnieniu następujących warunków:

 1. formularz zgłoszeniowy
 2. przedstawienie zaświadczenia z poprzedniej uczelni zawierającego nazwy przedmiotów, które student zaliczył w okresie zaliczeniowym, określenie formy zaliczenia, uzyskane oceny oraz punkty ECTS, Inne wymagane dokumenty:
  1. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
  3. dowód uiszczenia opłaty wpisowej (200 zł),
  4. 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
  5. dowód osobisty do wglądu

Termin rejestracji na studia: otwarty przez cały rok

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG