Wyższa Szkoła Ekonomiczna funkcjonuje na lokalnym rynku już 20 lat. Bez wątpienia jest ważnym ośrodkiem naukowym w regionie. Kształci na kierunku „Ekonomia” na poziomie studiów pierwszego stopnia. To jedyna samodzielna szkoła wyższa w mieście, która wykształciła już ok. 5 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i ponad 1000 absolwentów studiów podyplomowych. MISJĄ UCZELNI JEST KSZTAŁCENIE KREATYWNYCH ABSOLWENTÓW DLA PRZYSZŁOŚCI I ROZWOJU REGIONU. Od samego początku WSE kształci przyszłych ekonomistów, którzy znajdują swoje miejsce na rynku pracy. Ale WSE to nie tylko nauka i studia, WSE wspólnie z Katedrą Pedagogiki KUL im. Jana Pawła II organizuje konferencje naukowe,niektóre z nich mają rangę konferencji międzynarodowych. W ostatnim okresie zorganizowano kilka takich konferencji.

    Dużą popularnością cieszą się także studia podyplomowe, które zostały uruchomione w 2002 roku zgodnie z ideą „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz zgodnie z zasadą „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tych studiów możliwe jest podniesienie kwalifikacji zawodowych na kilku n/w płaszczyznach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI;

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ;

WSPÓŁCZESNA RACHUNKOWOŚĆ W FIRMIE;

DORADZCTWO PODATKOWE;

HANDEL ZAGRANICZNY;

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY;

ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OPIEKA NAD ZABYTKAMI;

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W PRZEDSIĘBIORSTWACH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Ponadto Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli wspólnie z Wyższą Szkołą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „OECONOMICUS” w Szczecinie kształci na dwóch n/w kierunkach studiów podyplomowych:

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA;

EDUKACJA, TERAPIA I REWALIDACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU.

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na kierunku ekonomia w roku akademickim 2019/2020

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG