rada-biznesu

27 listopada 2016 roku w Budynku Biblioteki Międzyuczelnianej odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie Rady Biznesu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Misją powołanej Rady Biznesu jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i edukacyjnym oraz praktykami życia gospodarczego.

Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia. Celem powołania Rady Biznesu jest dostosowanie kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli do wymagań rynku pracy.

Powołanie Rady Biznesu to również odpowiedź Uczelni na wymogi jakie niesie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. W okresie zmian, które następują w systemie edukacji, a także w momencie wdrażania europejskich standardów nauczania oraz przygotowywania programów kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy, niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania Uczelni jest realna współpraca z przedsiębiorcami i innymi instytucjami w tworzeniu nowych atrakcyjnych kierunków i specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców.

Zarządzenie Rektora

Pobierz formularz zgłoszeniowy (DOC)

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG