STUDIUJ 1,5 ROKU I ZDOBĄDŹ TYTUŁ LICENCJATA

Ekonomia (I stopnia)

Specjalności:

 

 • gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • rachunkowość i zarządzanie finansami firmy

ZASADY REKRUTACJI

STUDENT BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DYPLOM LICENCJATA NAWET PO TRZECH SEMESTRACH STUDIÓW. WYSTARCZY POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I CO NAJMNIEJ 5 LAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ma możliwość potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwiamy osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostęp do studiów wyższych. Student będzie mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Uczelnia stwarza możliwość skrócenia czasu odbywania studiów lub zmniejszenia ich intensywności.

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja do 30 września 2024 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
 • aktualna fotografia kandydata + fotografia nagrana na płycie CD
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • wypełniona ankieta osobowa
 • dowód wpłaty wpisowego
 • CV
 • świadectwa pracy, wykazy obowiązków, dokumenty poświadczające udział w kursach, szkoleniach.

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG