Studia trwają mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest wyposażenie przyszłych nauczycieli w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych do pracy w przedszkolu oraz w nauczaniu zintegrowanym na I etapie edukacyjnym. Ważnym elementem studiów jest zapoznanie się w praktyce z pedagogiką M. Montessori. Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • metodyki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • podstawy wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej,
 • metodykę pracy wg. M.Montessori z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym,
 • posiada wiedzę na temat diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • zasad pedagogiki M. Montessori,
 • organizacji pracy wg. założeń M. Montessori.

Program studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu nowych technologii, mediów i zagrożeń cyberprzestrzeni.

Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (w przedszkolach publicznych, prywatnych i niepublicznych, klubikach, gdzie realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym, szkołach, na terenie których zorganizowane są grupy przedszkolne); nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej (szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, prywatne, przy organizacjach i stowarzyszeniach).
Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w takich zawodach jak (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): nauczyciel przedszkola (234201), nauczyciel w placówkach pozaszkolnych (235910), nauczyciel nauczania początkowego (234113), asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca (234113).

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2020 by MEG