Studia mają charakter kwalifikacyjny. W trakcie studiów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej uzyskuje i poszerza wiedzę pedagogiczną, m. in. w ramach pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interpersonalnej, aktywności językowej i matematycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środowiskowej, a także metodyki pracy korekcyjno–wyrównawczej. W zakresie edukacji informatycznej absolwent uzyskuje i poszerza wiedzę z zakresu zagadnień ICT m.in., szkolnego serwisu WWW, metodyki zajęć komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także z tworzenia edukacyjnych projektów multimedialnych, szans i zagrożeń cyberprzestrzeni.

Absolwent ma dwuspecjalizacyjne wykształcenie, może znaleźć zatrudnienie w placówkach wymagających kompetencji pedagogicznych oraz nauczycielskich do pracy z uczniami w klasach I – III oraz nauczania informatyki (zajęć komputerowych) w klasach IV- VI. Ponadto absolwenci mają przygotowanie do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w takich zawodach jak (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): nauczyciel przedszkola (234201), nauczyciel w placówkach pozaszkolnych (235910), nauczyciel nauczania początkowego (234113), nauczyciel informatyki w szkole podstawowej (234113), dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2020 by MEG